Vùng mục tiêu

Bạn có thể tìm tập các tư thế chú trọng vào 1 vùng mục tiêu trên cơ thể. Yogis nên tập đều các

phần cơ thể, không nên tập trung quá nhiều vào 1 bộ phận cơ thể, chẳng hạn quá nhiều tư

thế về lưng có thể sẽ không tốt cho vùng lưng của bạn.